Sunday, April 10, 2011

JA til kortreist mat!

 I butikkhylla finn du kanskje poteter produsert lokalt og heilt sikkert meksikanske bringebær
som er frakta med fly til Noreg og din lokalbutikk. Både gjødselproduksjon, transportmåte og lagring
tyder noko for kor miljøvenleg maten du kjøper er. Kor mykje forurensar maten du kjøper?


 Les meir her

Margarin vs Smør

Monday, April 4, 2011

Kvalitetsbevisste Nordmenn (!)

REKORDÅR FOR McDONALDS I NOREG

- Resultatene viser en økning i antall gjester på 10 prosent, noe som viser at satsingen på norske kvalitetsråvarer og forbedret kundeopplevelse har vært riktig, sier Olli Kilpi, administrerende direktør i McDonald's Norge AS til dagligvarehandelen.com.

Restaurantkjeda auka si omsetning med 8,6 prosent, noko som gav ny omsteningsrekord på over
1,2 milliarder kroner. I tillegg syner tal frå 2010 at stadig fleire vitjar McDonald´s. Antal gjester
har auka med 10%.

 - At antall gjester øker er et bevis på at vår satsning på norske kvalitetsråvarer treffer godt. Nordmenn er kvalitetsbevisste og vet at de får kvalitetsprodukter hos oss, sier Olli Kilpi.

Påskemarknad på BryggenLaurdag 16.April er det klart for Bondens Marked på Bryggen i Bergen.
Påskemarkedet held ope frå kl 10.00-16.00