Tuesday, November 30, 2010

GAMALOSTEN- FORSØMT KULTURMINNE

                                                                                                  Gamalost laga av Maria Ballhaus v / Sogn Jord- og Hagebruksskule.                                                                Fekk gullmedalje på Landsutstillinga for Gardsost i 2009.                                                                                       Foto: Ove Fosså                                                                                 Gamalosten er både elska og hata. Enten me likar den eller ei; - den er eit av dei mest særprega 
norske matprodukta. Ja, den er eit stykke norsk kulturhistorie utan sidestykke.

Les Ove Fosså sin artikkel om Gamalosten her 

 

BLI MED Å FEIRE TERRA MADRE DAGEN PÅ DRØS 10.DESEMBER!

Redder Slåttemark


Slåttemark er ei svært artsrik og sterkt trua naturtype som vil gro igjen utan aktive skjøtselstiltak.
Så langt er 1000 trua slåtteenger fanga opp.

Les Meir

Nordmenn vil auke matproduksjonen


Eit stort fleirtal av nordmenn vil oppretthalde sjølvforsyninga på mat. Men Riksrevisjonen måler sjøvlforsyning utan å ta omsyn til importen.

Les meir

Terra Madre Day 10.Desember 2010!

Terra Madre dagen vert arrangert over heile verda 10.Desember 2010.
Me feirar dagen med "Mat og Meir" på Drøs Bakeri og Kafe.
Det vert føredrag, smaksprøvar, presentasjon av Terra Madre i Torino,
Slow Food stand og middag!
Meld deg på innan 7.Desember til slowfoodhardanger@gmail.com.
Kr 250,- per pers.

Les meir om Terra Madre dagen her:
Terra Madre Day

Sjå og korleis dagen vert feira ulike stader i verda:
Her skjer det

Salone del Gusto 2010

Slow Food Hardanger deltok på Terra Madre og Salone del Gusto i Torino 21-25 oktober 2010.
Bilete kjem snart!

MAT OG MEIR på Drøs 10.Desember 2010