Thursday, October 6, 2011

Terra Madre Norway 2011!

                                   2011
Terra Madre er eit internasjonalt nettverk av det Slow Food kallar «matsamfunn» frå heile verda. Terra Madre vert arranget anna kvart år i Torino, Italia og samlar over 5000 delegatar frå heile verda. Eit tegn på Slow Food og Terra Madre sin veksande innflytelse er at dei no er invitert til å delta på G8 møtene. I tillegg til den internasjonale kongressen veks det fram nasjonale Terra Madre møteplassar. Terra Madre er aktiv kvar dag i meir enn 150 land. Norsk Terra Madre starta i 2009. Dette vart den andre samlinga av Terra Madre Norway. Velkomen!


Program for årets Terra Madre finn du her