Thursday, October 6, 2011

Terra Madre Norway 2011!

                                   2011
Terra Madre er eit internasjonalt nettverk av det Slow Food kallar «matsamfunn» frå heile verda. Terra Madre vert arranget anna kvart år i Torino, Italia og samlar over 5000 delegatar frå heile verda. Eit tegn på Slow Food og Terra Madre sin veksande innflytelse er at dei no er invitert til å delta på G8 møtene. I tillegg til den internasjonale kongressen veks det fram nasjonale Terra Madre møteplassar. Terra Madre er aktiv kvar dag i meir enn 150 land. Norsk Terra Madre starta i 2009. Dette vart den andre samlinga av Terra Madre Norway. Velkomen!


Program for årets Terra Madre finn du herSunday, July 17, 2011

Den Norske GMO skandalen

I norge er det i dag lov med inntill 0,9% GMO i mat og fôr. Utrolig nok har 4 fiskefôr-produsenter i Norge i dag tillatelse til å bruke hele 19 ulike GMOer i fôr til fiske-oppdrettsindustrien. Det er svært uansvarlig av norske myndigheter at de har gitt fiskefôr-industrien denne tillatelsen. Dette kan kun ses på som en snikinnføring av GMOer på det norske markedet.
Før en GMO kan tillates brukt i mat, fôr eller i levende planter eller dyr i Norge må den godkjennes spesielt for dette. I dag er GMO situasjonen i Norge utrolig rotete.

 På websidene til Direktoratet for Naturforvaltning kan vi lese følgende:
"Vi fungerer som et utøvende og rådgivende organ for Miljøverndepartementet, og våre viktigste ansvarsområder er friluftsliv og bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold."

Les heile artikkelen av Tore B. Krudtaa her

Monday, July 4, 2011

Sakte i AurlandSAKTE er eit alliansemerke for mat og opplevingsprodukt med rotfeste og lojalitet til Verdensarven.
Ved å handle SAKTE bidreg du til bærekraft for busetnad, miljø og natur i Verdsarvområdet.
SAKTE er ein del av satsinga “Verdiskaping skjer i møtet” som har pilotstatus i “Naturarven som verdiskapar”.


Sakte

CittaSlow Kva med å leggje ferien til ein CittaSlow i sommar?  Det finnes 126 langsame byar fordelt på 19 land.
I Noreg kan du vitja Levanger, Eidskog og Soknedal.


Les meir om CittaSlow her


Monday, May 30, 2011

Difor blir eg ikkje bonde!

Vil du ha billeg mat, skal du få det, men det blir frå andre enn meg.

Anne Viken-  veterinær, odelsjente og journalist/bloggar,

Les artikkelen her

Sunday, April 10, 2011

JA til kortreist mat!

 I butikkhylla finn du kanskje poteter produsert lokalt og heilt sikkert meksikanske bringebær
som er frakta med fly til Noreg og din lokalbutikk. Både gjødselproduksjon, transportmåte og lagring
tyder noko for kor miljøvenleg maten du kjøper er. Kor mykje forurensar maten du kjøper?


 Les meir her

Margarin vs Smør

Monday, April 4, 2011

Kvalitetsbevisste Nordmenn (!)

REKORDÅR FOR McDONALDS I NOREG

- Resultatene viser en økning i antall gjester på 10 prosent, noe som viser at satsingen på norske kvalitetsråvarer og forbedret kundeopplevelse har vært riktig, sier Olli Kilpi, administrerende direktør i McDonald's Norge AS til dagligvarehandelen.com.

Restaurantkjeda auka si omsetning med 8,6 prosent, noko som gav ny omsteningsrekord på over
1,2 milliarder kroner. I tillegg syner tal frå 2010 at stadig fleire vitjar McDonald´s. Antal gjester
har auka med 10%.

 - At antall gjester øker er et bevis på at vår satsning på norske kvalitetsråvarer treffer godt. Nordmenn er kvalitetsbevisste og vet at de får kvalitetsprodukter hos oss, sier Olli Kilpi.

Påskemarknad på BryggenLaurdag 16.April er det klart for Bondens Marked på Bryggen i Bergen.
Påskemarkedet held ope frå kl 10.00-16.00

Wednesday, March 16, 2011

Bli med på laget!

Bli medlem av Slow Food og gje di stemme til god, rein og rettvis mat!
200 kr i året for deg under 30, og 450 for dei over.

Lets cook up a revolution

 

Slow Fish 2011
Slow Fish 2011

Small-scale fishers: A threatened species. That’s the common thread of this year’s edition of Slow Fish. Without ignoring the on-going depletion of our oceans and seas, attention will be focused on the people around the world who make their living from fishing, who serve as custodians of the sea and who carry with them an invaluable legacy of memory and traditional knowledge.

Once again the Slow Fish calendar is packed with events: guided tastings at the Taste Workshops, renowned chefs at the Theater of Taste, opportunities for reflection and debate with leading experts at the Water Workshops and the educational experiences Sea, Fish and Fishers and Markets, Menus and Cooks for the public and schools.

The event offers many participative ways to explore all the Slow Fish activities dedicated to the future of small-scale coastal fishing, looking at the difficult balance between safeguarding the income of fishers and protecting the marine resources on which their livelihood depends.

Slow Fish is an opportunity for retracing the story of artisanal fishing, learning how it works, what cultures it involves, its hardships and skills, as well as discovering how much small-scale fishing has changed today, how it relates to the world and how it has suffered from globalization, and hearing firsthand from the producers of the Presidia of the Sea and those exhibiting in the richly varied Market section.

Slow Fish vert arrangert i Genova, Italia 27-30 Mai 2011.
Les meir her

Thursday, March 10, 2011

Nei til GMO!

  


Slow Food er imot kommersiell planting av genmodifisert vekster (GMO) og promoterer GMO-fri mat. 
Slow Food president Carlo Petrini klargjer årsakane til kvifor Slow Food ikkje støtter GMO i skrivet 
10 Reasons to Say no to GMOs. 
Det kan du lese her


Tuesday, March 8, 2011

Noregs fyrste heiløkologiske restaurant


Etter mange besøk på gardsbruk i Sande, Nes, Spydeberg og Hvaler, intensiv bruk av sosiale medier,
og kjøkensjef Esben Holmboe Bang og vinmeister Pontus Dahlstrøm i spissen, opna Maemo som
Noregs fyrste heiløkologiske restaurant.


Les om fantastiske smaksopplevelsar og bruk av råvarer i OsloPuls si anmelding av Maemo

Giftrestar i maten vår
Vanleg mat vert produsert med hjelp av sprøytemidler.Restane av slike middel vert igjen i maten me et.
No har EU valgt å høyna grensene for kor mykje giftrestar som kan godkjennast i matvarene. Norske
myndigheiter aksepterer dei nye grensene og seier det er heilt ufarleg.

Les meir på heimesida til Ren Mat


Monday, February 14, 2011

Terra Madre i Aurland 2011


 

Velkomen til Terra Madre i Aurland 21.-23. oktober 2011

Om Terra Madre

Terra Madre er eit internasjonalt nettverk av det Slow Food kallar «matsamfunn» frå heile verda. Terra Madre vert arranget anna kvart år i Torino, Italia og samlar over 5000 delegatar frå heile verda. Eit tegn på Slow Food og Terra Madre sin veksande innflytelse er at dei no er invitert til å delta på G8 møtene. I tillegg til den internasjonale kongressen veks det fram nasjonale Terra Madre møteplassar. Terra Madre er aktiv kvar dag i meir enn 150 land. Norsk Terra Madre starta i 2009 i Flåm. Dette vart den andre samlinga av Terra Madre Norway. Program og påmelding finn du om kort tid her
Velkomen!

Mattilsynets paragrafar øydelegg for kortreist matMattilsynet nekta å godkjenne det nye toalettet til Evelyn Sommer hjå Strilalam. Dermed vart 50 sauer på Sotra sendt heilt til Ølen for slakting denne veka.

Strilalam er kortreist og lokalt foredla kjøt frå Sotra og omegn. Strilalam vart stifta i 2006
og er idag eigd av seks gardbrukarar.  For å kunne kalle seg Strilalam må lamma vere fødd på Sotra
eller i ein av omegnskommunane. Lamma er oppvaksne på saftige kulturbeiter og vert fulgt med
kjærleik og omtanke frå sine bønder.
Strilalam tek dyreveldferd på alvor og har difor vald å slakte dyra heime i sitt eige miljø. På den måten
unngår dei lang transport med bil og oppstalling i ukjent miljø, med det stress det påførar dyra.
Strilalam nyttar Mobilslakt AS under slakting- godkjend av Mattilsynet.

MEN....Mattilsynet er stappa med paragrafar som gjer det vanskeleg å drive med kortreist mat.
Strilalam nyttar Mobilslakt AS under slaktinga på Sotra, men no er det ikkje lenger godt nok at
slaktarane nyttar seg av dei godkjende toaletta som både ansatte i Strilalam og Mattilsynet sjølv nyttar.
Slakterane tilhøyrer eit eige selskap og lyt difor ha tilgang på eige toalett- ifølge Mattilsynet.
Dermed bar det inn i slaktrabilen og strake vegen til Ølen for dei 50 sauene som stod klar til slakt
på Sotra. Slikt vert det IKKJE kortreist mat av.

Les saka i Bergens Tidende

Thursday, February 10, 2011

Tine vil til NHOStyret i bondeeigde Tine har i all stillheit reist eit kontroversielt forslag: å gå over til NHO.
Grunna NHO`s aktive støtte til norsk EU-medlemskap er eit slikt skritt svært kontorversielt blant Tines eigarar, over 15.000 mjølkeprodusentar landet over.


Skummel mjølk


 

 

 


 

 


Spritsalg på bygdaSenterpartiet vil utvide regjeringa sitt forslag om salg av eigenprodusert alkohol.
Dei har no alliert seg med den svenske jordbruksministeren for at bønder skal få selge
sterkvin og sprit.

Før jol lanserte regjeringa eit forslag som inneber at lokale mikrobryggeri og frukt- og bær
produsentar kan selge eigenproduserte drikkevarer under 4,7 prosent alkohol.
Lars Peder Brekk har gått i bresjen for dette forslaget og seier at det å satse på lokal
produksjon av både mat og drykk basert på lokale råvarer er viktig både for
landbruket, reiselivet og for å bevara aktive bygdesamfunn i heile Noreg.

Tommel opp for Brekk og for eit lite steg i riktig retning!

Les meir i Dagens Næringsliv

Monday, February 7, 2011

Hungry for a change?


                                                                         Food, Inc.
                                                               You'll never look at dinner the same way
 
 

Veit me nok om maten me får i oss? Ei lita mengde selskap kontrollerer matproduksjonen
i den vestlege verda. Food, Inc handlar om ei amerikansk røynd, men og i Noreg
bevegar me oss i same retning...


Ein anna film som tek opp den same skremmande utviklinga i matindustrien er den britske
dokumentaren Pig Business. Filmen vart vist på Terra Madre 2010  i Torino.

Svensk kokebok om sakte mat i sesongen!

  
 
Carina Brydling er ein av sveriges fremste kokkar og ho slår eit slag for den naturleg enkle nordiske maten. Tradisjonsmat som nesten har gått i gløymeboka står side om side med Brydlings eigne rettar-
og alltid med sesongens råvarer som utgangspunkt.

Sunday, February 6, 2011

Slow Food Presidium Øko-Innpakning

 
    During the Salone del Gusto in Turin, prizes for the Best Presidium Eco-Packagingwere awarded to this year’s three winners. The competition is organized by Slow Food Italy and the Slow Food Foundation for Biodiversity in collaboration with the Industrial Design course at the Turin Polytechnic, the Department of Arboreal Crops of the University of Turin’s Agriculture Faculty and the University of Gastronomic Sciences.

Everyone has an interest in genuine food, unpolluted by chemicals and produced in a healthy environment. However, the flavor and sensory perception of a food are not the only factors that must be taken into consideration when evaluating its quality. All the phases of production, promotion, sale, consumption and finally disposal of a product—its whole life cycle—need to be assessed and given equal importance.

In recent years Slow Food Presidia have been working to improve the packaging of their products, so that the sustainable production, cultivation and farming techniques characteristic of the Presidia projects are joined by a strong commitment towards sustainable packaging and communication.

The Presidia were given particular support and assistance this year by Novamont and Tenax, who during 2010 provided Italian Presidia producers with free MaterBi® nets for holding products and a supply of shopping bags with the Slow Food Presidia logo.

This year, Slow Food has awarded prizes to three Presidia in three different categories:

In the “Traditional Techniques and Materials” category, the new Torre Canne Regina Tomato Presidium in Puglia.
Why: “For recuperating and saving a packaging and preservation tradition that risked being lost, encouraging indigenous crops at risk of extinction (cotton, and in the future hemp) alongside the cultivation of the Presidium product; thanks to truly artisanal ‘know-how’ and the cohesion between Presidium members and growers in the surrounding area, they have created a functional and esthetically pleasing packaging, its essential elements made from natural, degradable, entirely recyclable and/or compostable materials, avoiding harmful linking elements that would hinder the separation of the materials and end-of-life disposal (respecting the principles of reduction of materials and easy disassembly).”
The prize is a free supply of MaterBi® shopping bags from Novamont.

In the category “Innovative Techniques and Materials,” the Neapolitan Papaccella Presidium in Campania.
Why: “For having researched and applied an eco-friendly packaging for produce very early (already in use during the Salone del Gusto 2008), despite the many difficulties in obtaining such packaging in Italy, as well as for having managed to reach a high degree of eco-compatibility by virtue of a ‘personal desire’ and not a last-minute ‘collective necessity,’ realized also thanks to the packaging’s simple closing method without further addition of devices and materials (following the principles of single-material packaging and the reduction of components).”
The prize is a free supply of MaterBi® nets from Novamont and Tenax for the next production season.

In the category “Product Quality Communication,” the new Ceglie Biscuit Presidium in Puglia.
Why: “For comprehensively and clearly indicating on the label every useful element that could help the consumer fully understand the product (Slow Food Presidium, expiry date, information on the producer and place of origin and provenance, storage method, quantity and preservation means, ingredients) in respect of current regulations, as well as indicating, in addition to an ecological branding, the presence of any allergens that could affect the health of ‘at-risk’ consumers (like celiacs) and the abundant use of ingredients produced and/or purchased in the local production area (‘zero food miles’ principle).”
The prize is a commitment from Novamont to begin researching a new MaterBi® bag for the biscuits.

KVANN


Hausting av vill kvann og planting av kvann har lange tradisjonar i Noreg og på Island.
Les ein gamle norske lovbøker tyder mykje på at kvann må ha vore ei av dei fyrste kulturplantene i Noreg, planta allereie i vikingtida. I middelalderen vart kvannrot eksportert frå Noreg til kontinentet. I Europa dyrkar ein fortsatt mykje kvann til bruk i urtemedisin. På Island og Færøyene kan ein endå finne gamle kvanngardar medan dei i Noreg er heilt borte.


Vossakvann er ein spesiell kvanntype som i århundrer vart dyrka og foredla på Voss. Vossakvannen skil seg frå den ville fjellkvannen på fleire måtar. Den har heilt eller delvis fylde bladstilkar,
er søtare på smak og har også eit høgare sukkerinnhald enn villkvannen.

Vossakvann er idag eit av 9 norske presidier i Smakens Ark ( The Ark of Taste) .
Smakens Ark vart grunnlagt på Salone del Gusto i 1996. Manifestet for Arken vart forfatta same år i den italienske småbyen Serralunga d`Alba. Smakens Ark har som mål å gjenoppdaga, registrere,
tyda og gjere allment kjend gløymde smakar og matvarer. Dette er eineståande produkt som vert truga av industriell standarisering, hygieneregelverk, reglar utvikla med tanke på masseproduksjon og
massekonsumpsjon, og miljøøydelegging.

Ove Fosså har skreve ein inngåande artikkel om Vossakvannen på Skog+Landskap.
Les den her

Etter den kan du lese meir om Smakens Ark og Slow Food Foundation for Biodiversity
her

Sunday, January 30, 2011

Fryktar for villfisken i Hardangerfjorden

http://www.nina.no/Portals/0/villaks%20regioner2.JPG Tiltaka i ei ny føreskrift for å bekjempe lakselus i Hardangerfjorden vil ha for lita effekt til å hindre at villaksen og sjøøretten i området går tapt i løpet av få år. Det meiner Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Les meir her

Gav 1 million i starthjelp

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) er godt nøgd med initiativet til det nye nasjonale pilotprosjektet om tek føre seg strakstiltak for å sikra levedyktige bestandar av laksefisk i Hardangerfjorden. Mininsteren opna pengesekken og gav 1 million kroner som fødselshjelp til prosjektet under møtet i Odda, der representantar for oppdrettsnæringa, villfiskinteressene, forvaltinga, den politiske leiinga i kommunane og forskarar var samla. Berg-Hansen gav signal om meir pengar til prosjektet etter kvart som det skrid fram. Hovudkostnaden med "oppryddinga" må oppdrettsnæringa ta sjølv, understreka ministeren.
– Dette var eit gjennombrotsmøte for dialogen mellom dei ulike partane, og det vidare arbeidet for berga villfiskstammene, sa ein strålande nøgd ordførar i Odda, Gard Folkvord (Ap), då møtet var slutt.

Sunday, January 23, 2011

Ekte eplesaft frå Hardanger møter OslofolketEplemost frå Hardanger Saft og Siderfabrikk vert frå 1.februar å finne på spiseplassen og delikatesseforretningen Mat og Mer i Oslo. Eplemosten kan nytast i restauranten eller kjøpast som
3liters kartong i butikken.

FINN GOD MAT

FINN GOD MAT
er ein nettstad med oversikt over gode produsentar og utsalgsstader i Noreg.

Heimeside

Tuesday, January 11, 2011

Døden i Gryta - vår redsel for riktig mat


 Hembakade bullar anses som farligare än fabrikstillverkade. Många förskolor förbjuder numera barnen att vara med i köket och ibland även att bre sina egna smörgåsar. Och för den som driver en korvkiosk är det betydligt lättare att få tillstånd att servera pulvermos än riktigt potatismos.

Att hantera färskvaror betraktas idag som ett högriskprojekt medan hårt processade och oaptitliga matprodukter paradoxalt nog uppfyller samtliga myndighetskrav.

Hur har det blivit så?

Döden i grytan visar hur lagar och regler gynnar den näringsmässigt utarmade industrimaten på den traditionellt tillagade matens bekostnad. Ändå är det just i de jättelika matfabrikerna som farliga bakterier och virus har bäst förutsättningar att alstras och spridas.Les meir her

Tine vil øydlegge geitosten
Bønder og kokkar reagerer sterkt på at Tine vil satse på ein mildare geitost.

Les meir her