Sunday, January 30, 2011

Fryktar for villfisken i Hardangerfjorden

http://www.nina.no/Portals/0/villaks%20regioner2.JPG Tiltaka i ei ny føreskrift for å bekjempe lakselus i Hardangerfjorden vil ha for lita effekt til å hindre at villaksen og sjøøretten i området går tapt i løpet av få år. Det meiner Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Les meir her

Gav 1 million i starthjelp

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) er godt nøgd med initiativet til det nye nasjonale pilotprosjektet om tek føre seg strakstiltak for å sikra levedyktige bestandar av laksefisk i Hardangerfjorden. Mininsteren opna pengesekken og gav 1 million kroner som fødselshjelp til prosjektet under møtet i Odda, der representantar for oppdrettsnæringa, villfiskinteressene, forvaltinga, den politiske leiinga i kommunane og forskarar var samla. Berg-Hansen gav signal om meir pengar til prosjektet etter kvart som det skrid fram. Hovudkostnaden med "oppryddinga" må oppdrettsnæringa ta sjølv, understreka ministeren.
– Dette var eit gjennombrotsmøte for dialogen mellom dei ulike partane, og det vidare arbeidet for berga villfiskstammene, sa ein strålande nøgd ordførar i Odda, Gard Folkvord (Ap), då møtet var slutt.

Sunday, January 23, 2011

Ekte eplesaft frå Hardanger møter OslofolketEplemost frå Hardanger Saft og Siderfabrikk vert frå 1.februar å finne på spiseplassen og delikatesseforretningen Mat og Mer i Oslo. Eplemosten kan nytast i restauranten eller kjøpast som
3liters kartong i butikken.

FINN GOD MAT

FINN GOD MAT
er ein nettstad med oversikt over gode produsentar og utsalgsstader i Noreg.

Heimeside

Tuesday, January 11, 2011

Døden i Gryta - vår redsel for riktig mat


 Hembakade bullar anses som farligare än fabrikstillverkade. Många förskolor förbjuder numera barnen att vara med i köket och ibland även att bre sina egna smörgåsar. Och för den som driver en korvkiosk är det betydligt lättare att få tillstånd att servera pulvermos än riktigt potatismos.

Att hantera färskvaror betraktas idag som ett högriskprojekt medan hårt processade och oaptitliga matprodukter paradoxalt nog uppfyller samtliga myndighetskrav.

Hur har det blivit så?

Döden i grytan visar hur lagar och regler gynnar den näringsmässigt utarmade industrimaten på den traditionellt tillagade matens bekostnad. Ändå är det just i de jättelika matfabrikerna som farliga bakterier och virus har bäst förutsättningar att alstras och spridas.Les meir her

Tine vil øydlegge geitosten
Bønder og kokkar reagerer sterkt på at Tine vil satse på ein mildare geitost.

Les meir her